poniedziałek, marca 03, 2008

windy days...


osłabiona wyczynami połnocny warszawiakom Emma krzywdy nie wyrządziła... za to przywlokła ze sobą śliczne chmury...